Om Dansk Bygningskalkulation – byggerådgiver

Byggerådgiver

Hos Dansk Bygningskalkulation ApS udfører vi beregninger for håndværksmestre, entreprenører, developere samt projekterende og private bygherrer. For så vidt angår tilbud, laver Dansk Bygningskalkulation ApS beregninger for håndværksmestre på eksempelvis nybyggeri i prækvalifikation. Med hensyn til beregning af overslag udfører vi disse beregninger for fx entreprenører på ombygninger i totalentrepriser. Der er dog flere forskellige muligheder, så kontakt Dansk Bygningskalkulation ApS og hør, hvad vi kan gøre for dig. Dansk Bygningskalkulation ApS har stor erfaring og yder professionel rådgivning til både vores private kunder og vores erhvervskunder. Dansk Bygningskalkulation ApS har hele 30 års erfaring. Derfor kan du rolig vælge os som din næste byggerådgiver.

Nogle eksempler på projekter med nybyggeri, ombygning, tilbygning og renovering, som Dansk Bygningskalkulation ApS har udført, er flere forskellige projekter. Blandt andet har Dansk Bygningskalkulation ApS udført projekter med alt lige fra sygehuse, svømmehaller, museer m.m., og Dansk Bygningskalkulation ApS har også udført projekter med bevaringsværdige bygninger, boligbyggeri, parcelhuse, skure og stakitter. Dansk Bygningskalkulation ApS er kendt for vores fleksibilitet og vi har altid vores kunders interesser i tankerne, for vi er altid ”kundens mand”.

SPØRGSMÅL?

Har du brug for hjælp, eller har du spørgsmål til vores service som byggerådgiver? Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig.

Dansk Bygningskalkulation ApS har hele 30 års erfaring

Hos Dansk Bygningskalkulation ApS har vi altså mange års erfaring med alle typer af byggeri fra både stort til småt. Selvom Dansk Bygningskalkulation arbejder i hele Danmark, så opererer vi faktisk også som byggerådgiver i udlandet. Dansk Bygningskalkulation ApS’ mange års erfaring inkluderer også erfaring fra både små, mellemstore og store virksomheder. Dansk Bygningskalkulation ApS er en stærk og erfaren sparringspartner, og vi beregner selv beton-, murer- og tømrerarbejder. Materialepriser indhenter Dansk Bygningskalkulation ApS fra vores kunders egne leverandører.

Så hos Dansk Bygningskalkulation ApS har vi omfattende erfaring med både store og mindre projekter. Eventuelle underentreprisetilbud koordineres og indhentes fra vores kunders sædvanlige samarbejdspartnere. Sammen med vores kunder gennemgår Dansk Bygningskalkulation ApS udregningen og udfylder gerne tilbudsliste m.v. Dansk Bygningskalkulation ApS fakturerer altid efter medgået tid med tillæg af eventuelle udlæg.

Dansk Bygningskalkulation ApS er også forsikret, hvilket er en ekstra tryghed for vores kunder. Så når vores kunder vælger os som deres byggerådgiver til fx renovering og ombygning, så er vi dækket af en garantiordning. Dermed er vores kunder altid dækket ind, såfremt der mod forventning opstår uventede problemer i forløbet. Dette gælder også, hvis vores kunder mod forventning bliver opmærksomme på fejl og mangler ved arbejdet udført af Dansk Bygningskalkulation ApS. Vi passer på vores kunder – en byggerådgiver du kan stole på. Kontakt os i dag.